Poëzie-Leestafel

...

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Jan de Bas & Arie Bijl (samenst.)Recensie, geschreven door Evert van der Veen, over de bundel


Ik blijf van hem dromen


Het leven van Jezus in gedichten

Samengesteld door Jan de Bas en Arie Bijl

 De titel is ontleend aan het gedicht ‘Ik ben de kleine dochter …’ van Ed Hoornik waar aan het slot dit citaat voorkomt. Het boek is helder van opzet: de thema’s volgen het kerkelijk jaar en zo passeert in chronologische volgorde het leven en werken van Jezus de revue. De thema’s zijn als volgt:


Advent

12-jarige Jezus

Zijn optreden

Zijn lijden

Zijn opstanding

Hemelvaart, verschijningen en wederkomst

Inspiratie en ontmoeting

Binnen de rubrieken zijn de gedichten in alfabetische volgorde van dichters geplaatst.


De redacteuren leggen in de inleiding verantwoording af van hun zoektocht naar gedichten over Jezus: ‘Menig gedicht in deze bloemlezing getuigt van de vraag naar de ware betekenis van Jezus, voor de dichter, voor de lezer’, pag. 11.


De samenstellers hebben poëzie uit de laatste honderd jaar gekozen met als belangrijk criterium dat gedichten een duidelijke relatie met Jezus dienen te hebben. In sommige gedichten is de plaats van Jezus echter toch wel bescheiden of althans meer latent.


De auteurs willen Jezus ook recht doen in de de gekozen gedichten; Hij dient daar op waardige wijze te worden vertolkt. Ik kan me echter voorstellen dat sommige lezers toch hier en daar hun wenkbrauwen zullen fronsen of zich tenminste niet in bepaalde poëzie zullen herkennen. Wie gelovig respect voorop stelt, zal de omgang met Jezus soms te vrij(zinnig) vinden. Anderen zullen die open benadering juist waarderen.


In dit boek zijn – terecht - ‘klassiekers’ als ‘De soldaat die Jezus kruisigde’ (Martinus Nijhoff), ‘Christus als hovenier’ (Ida Gerhardt), ‘En Jezus schreef in ’t zand’ (Gerrit Achterberg), ‘Palmpasen’ (Bertus Aafjes) opgenomen. Andere bekende namen zijn Guillaume van der Graft, Huub Oosterhuis, Inge Lievaart, Muus Jacobse en Gabriël Smit.


Toch ligt de nadruk in deze bundel op nieuwere poëzie met een eigentijds geluid. De dichters zijn zoekende naar wie Jezus is en dat heeft een prikkelend en soms ook wat tegendraads geluid tot gevolg. Dichters zijn zeker gefascineerd door Jezus maar zij laten dat niet in traditionele vroomheid blijken. Zogenaamde ‘pastorale poëzie’ ontbreekt dan ook in dit boek al staat er wel één gedicht van IJskes Kooger in dat ook tot deze categorie behoort.


Uiterst actueel is het gedicht ‘Teruggestuurd’ van Arie de Bruin waarin het pasgeboren Kind niet welkom blijkt te zijn en als vluchteling de toegang wordt geweigerd. Hier komt het bijbelverhaal echt dichtbij.


Confronterend is het gedicht ‘Johannes Passion’ van Hans Werkman, waarin Jezus’ lijden en sterven weliswaar op aangrijpende wijze wordt vertolkt maar toch aan de luisteraars voorbijgaat die dit als muzikaal aangenaam ervaren. Dit gedicht zet de lezer aan het denken.


ISBN 978 90 435 321 50 | Paperback | 173 pagina’s | KokBoekencentrum Utrecht | oktober 2019

© Evert van der Veen, 29 oktober 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 


Zoeken

Recensies