Poëzie-Leestafel

...

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
gedichten rond PASEN
 
Pasen

Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke
nu de stem van
mens en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
laat de verse
wierook dampen:
Hallelujah,
't jok is af
van de dood en
van het graf!

Pasen, Pasen,
opgestanden
is de God, die
boze handen
hadden aan het
kruis gedaan:
heeft Hij hout en
steen en ijzer
overwonnen,
die, verrijzer,
Hallelujah,
één uit al,
leeft en immer
leven zal!

Pasen, Pasen,
dwaze mannen
dachten Hem in 't
graf te spannen,
met Pilatus'
zegelmerk:
Pasen, Pasen,
ijdel werk,
ijdel waken:
God almachtig
is verrezen,
eigenkrachtig,
Hallelujah,
door de steen,
eer de zon in
't oosten scheen.

Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de taal van
lerk en vinke
nu de taal van
mens en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat de blauwe
wierook dampen:
Hallelujah,
God is groot:
overwinnaar
van de dood!

Guido Gezelle
uit: Declamatorium der Nederlandse poëzie,
Teresa van der Meulen van Marcke,
Standaard Uitgeverij 1967
   
Opgestaan

Pasen,
regen, verlaten wegen -

pascha
en eieren paars en donkerrood -

drie keer kussen op elkaars wangen,
'Christus is opgestaan,' moest ik zeggen,
'Hij is waarachtig opgestaan,' zei de ander -

ik drukte mijn neus tegen een raam,
keek naar de glimmende straat
en zei zachtjes tegen mezelf:
'Christus is opgestaan,
zijn plaatsje is vergaan,
Christus is opgestaan...'

dominees gingen voorbij, met steeds kortere
tussenpozen,
zij wisten het precies,
ik sliep op de achterbank op weg naar huis.


Toon Tellegen
uit:Daar zijn geen woorden voor,
een keuze uit de gedichten,
Rainbow Pockets 2005
 
Palmzondag:
De zondag voor Pasen kennen we als
palmzondag. Het is het begin van de
Goede week. We vieren dan dat Jezus
als een koning werd binnengehaald in
Jerusalem. De mensen zwaaiden met
palmtakken en zongen hosanna.

Witte donderdag:
Op deze dag at Jezus voor het laatst
met zijn apostelen. We noemen dit het
laatste avondmaal. Jezus zei, toen Hij
het brood in stukken brak en ronddeelde:
Dit is mijn lichaam, en het wordt voor
iedereen gegeven. En bij het ronddelen
van de wijn zei Hij: Dit is mijn bloed dat
voor iedereen wordt vergoten.
In veel kerken wordt dit laatste avond-
maal nog steeds herdacht. En in de
Katholieke kerk zelfs elke zondag, daar
heet het brood (lichaam van Jezus) de
Eucharistie of Hostie.

Goede vrijdag:
Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag
herdenken we dat Jezus is doodgegaan.
Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis
genageld. Goede vrijdag heet zo omdat
Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN
heeft.

Paaszaterdag (stille zaterdag):
Op paaszaterdag herdenken we dat Jezus
in het graf ligt, een grot met een grote zware
steen ervoor. Het kruis is nu leeg, en in veel
kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen
en staan geen bloemen, kaarsen, of kleden
op het altaar.

Pasen
Wanneer de volgelingen van Christus enige
dagen na de kruisiging het lichaam van
Jezus willen balsemen, treffen zij zijn graf
leeg aan. Hij is uit de dood opgestaan.
Met Pasen wordt sindsdien door Christenen
de wederopstanding van Jezus gevierd.
 
Klik hier voor het hele verhaal rond Pasen
http://www.vizibel.nl/thema/pasen/page1.html